• Biznes , Marketing i Branding

  Zastrzeżenie nazwy firmy – ile kosztuje?

  Autor: Monika Loryńska

  W moim poprzednim artykule wskazywałem dlaczego wchodząc na rynek z nową marką, należy wcześniej przeprowadzić jej analizę prawną. Dziś z kolei chciałbym powiedzieć Ci z jakimi kosztami wiąże się zastrzeżenie nazwy firmy. Formalnie dokonuje się tego poprzez rejestrację znaku towarowego w odpowiednim Urzędzie Patentowym. Wszystko zależy od tego na jakim terytorium chcesz działać. Takie prawo ochronne może obejmować Polskę, Unię Europejską lub wybraną wiązkę krajów. Ochrona trwa 10 lat z możliwością jej przedłużenia na kolejne tego typu okresy. Teoretycznie w nieskończoność.

   

  Zmiany opłat za rejestrację znaków towarowych.

   

  Rok 2016 zmienił bardzo dużo w zakresie procedury rejestrowania znaków towarowych w Polsce. Wcześniej obowiązywała tzw. procedura badawcza. Po dokonaniu zgłoszenia, ekspert z Urzędu Patentowego sprawdzał czy występują względne i bezwzględne przeszkody w rejestracji. W szczególności poszukiwał podobnych już zarejestrowanych znaków towarowych. Jeżeli je znalazł – odmawiał ochrony. Od kwietnia tego roku obowiązuje tzw. procedura sprzeciwowa. Tym różni się od badawczej, że ekspert nie odmówi już przyznania ochrony, nawet jeżeli występują kolizyjne znaki towarowe. Formalnie bowiem to ich właściciele muszą złożyć sprzeciw do takiej rejestracji. Jeżeli tego nie zrobią znak zostanie zarejestrowany. Jest to więc rewolucyjna zmiana przepisów, która ułatwia uzyskanie ochrony. Więcej opowiadam o tym w tym nagraniu:

   

   

  Wraz ze zmianami w prawie zmieniły się również opłaty urzędowe za zastrzeżenie nazwy firmy. Formalnie nowe stawki za ochronę na terytorium Polski obowiązują od 14 października. Jeżeli chodzi o opłaty za unijne znaki towarowe, to nowe stawki weszły w życie 23 marca 2016 r.

  Koszty związane z rejestracją znaku towarowego zależą od trzech czynników:

  1. zakresu terytorialnego ochrony;
  2. ilości klas wskazanych w zgłoszeniu;
  3. formy znaku (czy chronimy znak w wersji słownej czy słowno-graficznej).

  Zastrzeżenie nazwy firmy na Polskę.

  Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Patentowym RP w Warszawie. Jeżeli w toku całej procedury nie pojawią się żadne nieprawidłowości, prawo ochronne powinno być przyznane po około 6-ciu miesięcy. Zastrzeżenie nazwy firmy na Polskę wiąże się z koniecznością uiszczenia dwóch rodzajów opłat:

  a)  Opłata zgłoszeniowa:

  • dla znaku towarowego mieszczącego się w jednej klasie – 450 PLN (przy zgłoszeniu drogą elektroniczną 400 PLN);
  • każda kolejna klasa płatna jest dodatkowo – 120 PLN.

  b) Opłata za 10-cio letnią ochronę:

  • za każdą wskazaną w zgłoszeniu klasę – 400 PLN;
  • za publikację informacji o udzielonej ochronie – 90 PLN.

   

  Obok praktyczny przykład dotyczący zgłoszenia znaku WARBURGER. Zgłaszający wskazał w zgłoszeniu klasę 43 obejmującą usługi restauracyjne. Opłaty urzędowe były więc następujące: 450 zł za zgłoszenie + 400 zł za 10-cio letnia ochronę + 90 zł za publikację. Razem: 940 zł

   

   

  Zastrzeżenie nazwy firmy na Unię Europejską.

  Unijny znak towarowy rejestruje się w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante w Hiszpanii. Jeżeli cała procedura przebiega bez przeszkód, powinna trwać około 5 miesięcy. Odkąd Polska jest częścią Unii, ochrona taka ochrona obejmuje również nasz kraj.

  Zastrzeżenie nazwy firmy na całą UE wiąże się z następującymi kosztami:

  Opłata za zgłoszenie i 10- cio letnią ochronę:

  • dla znaku towarowego mieszczącego się w 1 klasie* – 1000 EUR;
  • dla zgłoszenia dokonanego drogą elektroniczną – 850 EUR;
  • druga klasa – 50 EUR;
  • Każda kolejna wskazana klasa – 150 EUR.

   

  Przykładem może tu być zastrzeżenie nazwy firmy PROSIACZEK. Znak zarejestrowany jest w klasie 29 (mięso, ryby, jajka, produkty mleczne) i 35 (usługi sprzedaży). Gdyby zgłoszenia dokonano dzisiaj, koszty byłyby następujące: 850 EUR za pierwszą klasę + 50 EUR za drugą klasę. Razem: 900 EUR.

   

  Zastrzeżenie nazwy firmy na wybraną wiązkę krajów.

  Kiedy znak towarowy jest już zarejestrowany w urzędzie krajowym bądź unijnym, istnieje możliwość rozszerzenia jego ochrony na wybraną wiązkę krajów. Dokonuje się tego za pośrednictwem Biura Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie w Szwajcarii.

  Opłaty związane z powyższą procedurą są następujące:

  Zgłoszenie i ochrona:

  • Opłata podstawowa za zgłoszenie i ochronę do trzech klas towarowych:
   – jeżeli znak nie jest przedstawiony w kolorach – 653 CHF *franków szwajcarskich
   – jeżeli znak jest przedstawiony w kolorach – 903 CHF
  • Opłata za każdą klasę powyżej trzeciej – 100 CHF
  • Opłata za każde wskazane państwo członka porozumienia – 100 CHF
   – niektóre kraje ustanowiły własne opłaty indywidualne

   

  Jako przykład możemy wskazać znak towarowy DARK HORSE zarejestrowany w pierwszej kolejności w UE, a następnie w 7 kolejnych krajach. Opłata w tym przypadku wyniosła 1730 CHF. Urzędy w Turcji oraz w Izraelu żądały podwyższonych opłat, dlatego kwota ta jest inna niż mogłyby na to wskazywać powyższe wyliczenia.

   

  Czy możliwe jest zastrzeżenie nazwy firmy na cały świat?

  W swojej pracy często dostaję pytanie o to, czy można chronić znak towarowy na cały świat. Domyślam się, że przedsiębiorcy chcieliby zabezpieczyć się nawet na rynkach, na których nie są jeszcze obecni. Nie jest to jednak takie proste. Teoretycznie można tego dokonać, ale po pierwsze jest to bardzo skomplikowane, a po drugie opłaty urzędowe będą ogromne.

  Szczegółowo na ten temat opowiadam w poniższym nagraniu. Dowiesz się z niego z jakimi kosztami wiązałoby się zastrzeżenie nazwy firmy we wszystkich krajach świata.

   

  Mikołaj Lech – rzecznik patentowy, prawnik, specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i prawie autorskim. Prowadzi nagrodzony przez Urząd Patentowy RP blog o prawnej ochronie marki.

Skomentuj

Przeczytaj również